top of page

Aydınlatma Metni

Web Sitesi Aydınlatma Metni

Sayın İlgili,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında web sitesi iletişim formu aydınlatma metni LPP Proje Yönetimi Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, Şirketimiz web sitesinde yer alan iletişim formu vasıtasıyla bizimle iletişim kurmanız nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesi ve bunlara ilişkin yasal haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla sunmaktayız.

Şirketimize elektronik vasıtalarla sağlamış olduğunuz, ad-soyad, telefon numarası ve e-posta adresinizden oluşan kişisel verileriniz, görüş öneri ve iletişim talebinizin değerlendirilebilmesi ve bu kapsamda size geri dönüş yapılabilmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması” ve KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Ayrıca, iletişim formunda yer alan “Mesaj” başlığı altında, Şirketimiz ile yukarıdaki yer verilen bilgiler haricinde bir kişisel veri paylaşmış olmanız halinde, paylaşmış olduğunuz bu kişisel veriler KVKK Madde 5 Fıkra 2 (d) bendi uyarınca “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

Mevzuat gereğince daha uzun bir saklama süresinin gerekli kılınmadığı ya da buna izin verilmediği takdirde kişisel bilgilerinizi, burada özetlenen amaçları yerine getirmek üzere gerekli olan 2 (iki) yıl boyunca saklayacağız ve sonra Kanuna uygun şekilde sileceğiz, yok edeceğiz veya anonim hale getireceğiz.

Şirketimizle 3.kişilere ait kişisel veriler paylaşmanız halinde, bu verilerin işlenmesi açısından, ilgili kişilerin bilgilendirilmesinin ve kanunen gerekmesi halinde açık rızalarının alınmasının sizlerin sorumluluğunda olduğunu önemle belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak vermiş olduğunuz açık rızanız, siz söz konusu rızayı yazılı olarak geri alana dek geçerliliğini sürdürmektedir. Dilediğiniz zaman, kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin rızanızı geri aldığınızı ve ilgili kişisel verilerinizin artık kullanılmamasını istediğinizi belirten talebinizi LPP Proje Yönetimi Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret LTD. ŞTİ. ne (şirket) iletebilirsiniz. Şirket, aksine bir kanuni düzenleme veya hukuki yükümlülük bulunmadığı takdirde açık rızanıza dayalı olarak işlemekte olduğu kişisel verilerinizi, talep tarihinizden itibaren ileriye etkili olacak şekilde işlemeye son verecektir.

İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK Madde 11’de yer alan haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz olarak 

Next Level Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. N0: 3C-1/160 Çankaya / Ankara adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde info@liderlerveprojeler.com.tr elektronik posta adresine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak başvurabilirsiniz.

bottom of page